Från bilmärke till mobilitetsleverantör

Toyota sadlar nu om från att vara en biltillverkare till att bli en fullskalig leverantör av mobilitet. Genom den nya satsningen Beyond Zero vill de skapa ett mer inkluderande, fritt och hållbart samhälle. Så här ska det gå till.

Bilbranschen står just nu inför stora utmaningar. Miljökraven blir allt hårdare samtidigt som efterfrågan på hållbar och flexibel mobilitet ökar. Men nya utmaningar kan också innebära möjligheter för de som är villiga att tänka nytt. Om det är något som präglat Toyota under hela företagets levnad, är det just att aldrig fastna i gamla mönster.

Det kommer bli dyrare och svårare att äga sin egen bil.
Erik Gustafsson, informationschef på Toyota Sweden AB

Just nu genomgår Toyota därför en stor förändring med målet om att bli världens största leverantör av mobilitetslösningar. För att detta ska bli möjligt behöver de skapa ett helt nytt sätt för hur bilen används som transportmedel.

Planen är att erbjuda olika typer av mobilitetslösningar och tjänster där fordon är en del av ett större system.

Den nya bilpoolen KINTO Share är en del av Toyotas mobilitetssatsning.

I den nya Youtube-serien Beyond Zero ger Erik Gustafsson, informationschef på Toyota Sweden AB, en inblick i den nya satsningen.

– Vi är medvetna om att vi måste gå den här vägen. Vi har en urbanisering där allt fler flyttar till storstäder vilket gör det att det kommer bli dyrare och svårare att äga sin egen bil, säger Erik Gustafsson.

Olika fordon för olika resor

Bilar kommer fortfarande att spela en viktig roll i koncernens mobilitetssatsning och bland annat användas i olika typer av delningstjänster, men Toyota tror också att det behövs en större mångfald av färdmedel för att allas vardag ska fungera.

Vi vill uppmuntra alla till att pröva nya fordon och tjänster.

Under senare år har koncernen därför utvecklat flera innovativa fordon för såväl långa som korta distanser. Bland annat har de tagit fram det trehjuliga urbana transportmedlet i-ROAD, den självkörande modulanpassade bussen e-Palette, samt flera olika elektrifierade walking area-fordon som hjälper dig att ta dig fram den där sista kilometern på resan, oavsett om du står, sitter eller använder rullstol.

Toyota vill kunna erbjuda olika typer av fordon anpassade efter olika behov.

För längre resor håller koncernen på att utveckla teknik till allt från vätgasdrivna tåg till vätgasdrivna bussar och fartyg.

– Jag tror att vi kommer ha behov av alla typer av fordon. Vi kommer bara resa mer och mer och det innebär att vi måste kunna välja det fordon som passar bäst för den specifika resan, säger Erik Gustafsson och fortsätter:

– Vi vill uppmuntra alla till att pröva nya fordon och tjänster, så man istället kan använda bilen när man behöver den.

e-Palette är en självkörande buss som kan anpassas för flera olika ändamål.

Ny serie om framtidens mobilitet

I Youtube-serien Beyond Zero som leds av medieprofilerna Hanna Persson och Emil Persson kan du lära dig mer om Toyotas mobilitetsatsning.

Första avsnittet handlar om fordon efter behov och gästas av Björn Hedensjö, psykolog och författare, Anna Essén, forskare inom digitalisering och Erik Gustafsson informationschef för Toyota Sweden AB. Tillsammans diskuterar de fordons- och mobilitetsbranschens kommande utmaningar och möjligheter.

 

Advertisement